Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Yıllık Gelir Tablosu

Kalem2022/122021/122020/122019/122018/122017/122016/122015/122014/122013/122012/12
Hasılat127.782.881.00068.227.404.00032.048.029.00027.465.185.00027.015.254.00018.736.447.00011.636.504.00011.914.581.00011.484.137.0009.780.751.0009.570.396.709
Satışların Maliyeti (-)-102.244.085.000-42.710.993.000-26.123.431.000-22.454.025.000-18.631.954.000-13.480.960.000-9.166.325.000-9.854.290.000-9.045.652.000-7.921.852.000-8.541.548.522
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.538.796.00025.516.411.0005.924.598.0005.011.160.0008.383.300.0005.255.487.0002.470.179.0002.060.291.0002.438.485.0001.858.899.0001.028.848.187
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı00000000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000000
Brüt Kar/Zarar25.538.796.00025.516.411.0005.924.598.0005.011.160.0008.383.300.0005.255.487.0002.470.179.0002.060.291.0002.438.485.0001.858.899.0001.028.848.187
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.536.558.000-673.322.000-497.600.000-444.799.000-436.088.000-322.163.000-288.275.000-284.738.000-232.012.000-201.944.000-175.981.440
Pazarlama Giderleri (-)-741.626.000-379.587.000-257.809.000-232.394.000-208.281.000-164.522.000-141.215.000-131.002.000-119.786.000-107.997.000-105.941.627
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-99.936.000-47.633.000-29.397.000-24.999.000-17.546.000-13.113.000-11.088.000-9.240.000-6.999.000-3.862.000-1.517.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler947.150.000675.061.000593.266.000233.949.000264.913.000242.036.000223.314.000275.408.000148.563.000162.883.000119.385.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-537.838.000-219.458.000-159.858.000-164.627.000-171.987.000-95.653.000-150.244.000-319.916.000-133.839.000-170.177.000-111.457.573
Esas Faaliyet Karı/Zararı23.569.988.00024.871.472.0005.573.200.0004.378.290.0007.814.311.0004.902.072.0002.102.671.0001.590.803.0002.094.412.0001.537.802.000753.335.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler119.294.00027.655.000165.822.00071.145.00010.534.0006.046.00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı23.651.877.00024.865.800.0005.646.228.0004.456.996.0007.682.374.0004.893.692.00000000
Finansman Gelirleri1.503.360.000727.511.000554.376.0001.124.097.0001.234.773.000223.607.000356.562.000421.707.000229.505.000105.330.000228.117.052
Finansman Giderleri (-)-3.042.783.000-1.676.598.000-543.079.000-513.709.000-286.470.000-162.783.000-187.805.000-191.144.000-358.346.000-394.970.000-299.969.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı22.112.454.00023.916.713.0005.657.525.0005.067.384.0008.630.677.0004.954.516.0002.271.428.0001.821.366.0001.965.571.0001.248.162.000681.482.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri-3.459.400.000-7.838.155.000-2.147.735.000-1.573.177.000-2.785.956.000-1.056.974.000-699.726.000-659.057.000-304.780.000-287.754.000-197.907.277
- Dönem Vergi Gelir/Gideri-7.779.424.000-6.173.465.000-2.151.998.000-1.491.142.000-2.527.182.000-1.137.927.000-530.673.000-472.407.000-266.045.000-195.980.000-53.282.231
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri4.320.024.000-1.664.690.0004.263.000-82.035.000-258.774.00080.953.000-169.053.000-186.650.000-38.735.000-91.774.000-144.625.046
Dönem Karı/Zararı18.653.054.00016.078.558.0003.509.790.0003.494.207.0005.844.721.0003.897.542.0001.571.702.0001.162.309.0001.660.791.000960.408.000483.575.552
Ana Ortaklık Payları18.005.034.00015.527.082.0003.309.093.0003.316.527.0005.597.990.0003.753.755.0001.516.438.0001.125.913.0001.601.415.000919.974.000452.016.769

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!