Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Çeyreklik Nakit Akışı

Kalem2024/032023/122023/092023/062023/032022/122022/092022/062022/032021/122021/092021/062021/032020/122020/092020/06
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları2.562.131.0005.911.667.0004.344.979.000-1.196.192.0004.007.685.0008.480.440.000-106.416.000-2.972.420.0003.538.617.000-311.015.0001.393.135.0002.238.819.0002.396.006.0001.883.431.0002.282.792.000960.267.000
Dönem Karı (Zararı)5.846.938.0008.156.037.000160.525.000-4.053.417.00065.919.0003.222.781.0002.679.728.0006.921.920.0005.828.625.0004.815.763.0005.212.327.0003.338.706.0002.711.762.0001.960.568.000622.364.000604.080.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler245.386.000-2.008.604.0004.584.892.0005.576.336.000279.323.000-1.243.673.0002.331.613.0003.526.626.0003.021.011.0003.270.201.0002.166.887.0002.586.904.0001.431.517.000764.461.0001.130.229.000828.556.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.988.437.0001.755.089.0001.313.942.0001.293.441.0001.010.246.000851.750.000973.922.000886.084.000782.075.000726.106.000435.599.000480.391.000409.835.000475.751.000399.784.000346.974.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler657.640.000364.852.000329.820.000711.335.000374.021.000270.812.000252.470.000235.153.000194.072.000173.852.00073.509.00099.254.00078.574.00084.158.00054.339.000100.426.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.231.100.0001.541.610.000287.356.000-1.575.950.0003.894.195.0008.757.539.000-1.852.081.000-10.001.644.000-967.612.000-6.476.872.000-4.051.219.000-2.770.294.000-1.155.104.000-103.819.0001.098.222.000-40.899.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.861.224.0007.689.043.0005.032.773.000-53.031.0004.239.437.00010.736.647.0003.159.260.000446.902.0007.882.024.0001.609.092.0003.327.995.0003.155.316.0002.988.175.0002.621.210.0002.850.815.0001.391.737.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları-6.541.487.000-7.705.300.000-6.595.183.000-8.046.828.000-4.982.853.000-4.843.573.000-3.389.724.000-2.156.404.000-2.022.740.000-2.317.338.000-877.459.000-1.368.189.000-2.957.870.000-1.217.432.000-740.542.000-776.168.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.164.382.000-8.518.195.000-5.113.138.000-6.504.324.000-3.029.984.000-5.389.936.000-2.779.386.000-2.051.184.000-1.167.516.000-1.521.165.000-929.807.000-795.934.000-592.867.000-686.550.000-603.073.000-412.678.000
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları4.144.093.0002.413.606.0005.034.243.0002.014.489.0005.547.089.000901.547.000664.830.000-755.551.000-10.438.527.000-1.767.973.0001.903.922.0002.055.846.000-5.617.551.000-3.969.437.000-970.472.0001.317.036.000
Ödenen Temettüler0000015.720.510.000-50.000-535.269.000-15.185.191.000-459.009.000-130.000-304.000-6.365.243.0000-806.724.0000

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!